Vagnar, kärror och trailers

Vi har många som vill parkera i vår fina hamn MEN, nu har vi samma problem igen, som vi hade under 2019. Det står vagnar, kärror och trailers parkerade lite var stans, och inte minst på parkeringen södra hamnen.
För det första skall allt material av denna typ vara tydligt märkt med namn, medlemsnummer och mobilnummer.Se våra ordningsföreskrifter under § 5 ANSVAR mm, under stycke B punkt nr 6
Under § 4,  sista -satsen, står väl beskrivet vad som gäller för denna typ av material, som INTE används för båtuppställning i hamnen vintertid.
Vi hoppas nu att Du som nu känner Dig drabbad/berörd av denna information, följer vårt regelverk. KMS kommer att agera så som beskrivs i nämnda ordningsföreskrifter/regelverk!
Med förhoppning om berördas åtgärd
Trevlig Sommar
För styrelsen, Stig H

KMS har båtar till salu

Vi har 2 st kompletta s k ”jiggar” samt ytterligare en, som vi kan kalla för ”reservdelsbåt” de tre är av typen Monark 44. Båtarna är använda av vår ungdomsverksamhet och de kompletta seglade senast under 2019. Har Du frågor om det hela, vänd Dig till Kristian Karlsson eller Martin Osterman som är aktiva i ungdomsverksamheten. Har Du intresse av alla, eller delar därav, lägg ett bud i ett slutet kuvert, märkt ”Jiggarna” och lämna detta till vår administration. Gör detta snarast och senast den 21 juni 2020.

Styrelsen

Info från styrelsen

Var idag i hamnen och träffade en MYCKET upprörd båtägare. Hans båtgranne hade slipat, förmodligen torrslipat, botten på sin båt, med resultatet att den upprörda båtägaren fått hela sitt scarn däck belamrad med sliprester, Mycket svårt att göra rent.Det är FÖRBJUDET att SLIPA på detta sett!
I dessa Coronatider finns det saker och ting som inte fungerar som vanligt. Vi lägger fokus på att hamnen skall fungera som medlem förväntar sig, samt att sjösättningar skall fungera som planerat. Vi vet att det finns saker som är ”felanmälda” men inte har åtgärdats, kan bero på sjukdom eller att tänkta serviceentreprenörer också drabbats av sjukdom, permitteringar eller vad det nu kan vara. Ser Du något riktigt tokigt, hör av Dig!
När det gäller vakttjänstgöring vet vi också att det är många som av olika själ uteblir, och det skapar problem. Men vi ber Dig som går Ditt vaktpass att ha förståelse får situationen och göra så gått det går. Alla som går behöver inte vara på samma plats, vet att några är i sin båt och utför vaktrond därifrån. Ber Dig vara kreativ och glöm inte att det finns förhoppningsvis medlemmar i båda hamnarna, att samarbeta är inte fel. Hoppas innerligt att detta snart är över.
Vi ALLA hjälp åt och ser fram emot en BRA båtsommar
För styrelsen
Stig H

Båtägare med miljöintresse sökes

Kungälvs kommun har fått s.k. LOVA-bidrag för att användas till en miljövänligare båthantering, vad det innebär ser Du i länkad handling.
Är Du intresserad att ”mäta” Din båt, så finns det ytterligare en länk till en blankett för att göra en anmälan. Är Du intresserad, skriv ut och fyll i blanketten och lämna den till vår administratör, Tina, så samlar hon ihop alla blanketter, för vidare handläggning med Kungälvs kommun. Kan Du inte skriva ut, be Tina om hjälp.
Kommunen söker också några medlemmar som är intresserade av en utbildning på mätinstrument, vad hela proceduren innebär, för att i sin tur kunna hjälpa till med mätningar. Anmäl även detta intresse till Tina.
Jag upplever att man är sent ute, mätningarna kan inte börja förrän 20 april, då vi är i full gång med sjösättningarna, men vi hoppas att Du är positivt inställd till det hela och vill vara med.
Från KMS sida vill framhålla att;
Detta är en frivillig mätning, inget måste idag. Vad framtiden kommer att innebära vet vi inte
Detta skall vara utan kostnad för Dig som båtägare
Har Du tanken att använda den planerade båtbottentvätten, ja då är mätningen ett måste.
Här hittar du information om mätningen.
Här hittar du blanketten.            

Stig H

Info om vakttjänst

Styrelsen anser att medlem som är +70, eller tillhör annan utpekad riskgrupp, INTE skall  utföra vakttjänst.
Du SKALL följa Folkhälsomyndighetens anvisningar/rekommendationer, tänk på att inte umgås i grupp, håll avstånd osv.
Du som går vakt, tillse att Du är helt frisk
Vi kan inte begära att Du, som av kända själ inte kan gå vakt, skall behöva skaffa en ersättare, kan Du så är det helt ok, men inget måste.
Inga sanktioner mot utebliven vakttjänstgöring av kända själ kommer att göras.
Du/Vi skall självklart uppträda på RÄTT sätt. Att vara utomhus rekommenderas, t ex att vara vid Din båt, gå en vaktrond osv.
Målet, i nuläget, är att tillse att klubbhus och mastskjul är tillgängliga för medlem. Det finns andra sysslor också, men det får Du avgöra själv.
Hittar Du/ser Du något galet, skriv på vaktrapporten, så får vi ordna detta under hand. Skriv också, som vanligt, vilka medlemmar som varit vakt vid tillfället.
Vi anser att inga arrangemang i klubbens regi skall genomföras före midsommar 2020. Vi får helt enkelt avvakta utvecklingen i samhället.
NU   MÅSTE   VI   HJÄLPAS   ÅT   !!!

För styrelsen
Stig H

Inställt

Den av redaktionskommittén planerade KMS Konstutställningen 10 – 13 april 2020,som skulle genomföras i klubbhuset i södra hamnen är INSTÄLLD. Orsaken är av förklarliga själ, rådande situationi vårt samhälle. Kommittén återkommer när allt återgått till det normala igen (snart hoppas vi)
För styrelsen
Stig H