Att observera i hamnen

Vi har startat arbetena med att renovera ”pumphus” för vårt färskvatten, och också renovering av ”apparatrum” på Barlind. Detta innebär att det kommer att vara begränsad vattentillgång i hamnen under pågående arbete. På Barlind kommer endast toalettera att vara i funktion. Vi återkommer här när allt är i funktion igen.

Vi är i färd med att efterlysa ägarna till alla jollar som ligger i jolleställ och annat. Det sätts på ”eftersökningslappar” med uppmaning till ägarna att höra av sig till hamnkontoret, så vi vet vem som har ansvar för vad.

Hör vi inget före den 1 juni tar hamnen hand om jollen! Skrot eller vad?

Hamnkaptenerna har placerat gamla vaggor/vagnar på parkeringen vid vår utfart på Marstrandsvägen. Du som känner ansvar för utställt material, hör av Dig till hamnkaptenerna för ök. Hur gå vidare.

Hör vi inget före 1 juni betraktas detta som skrot och kommer att skrotas!

För Hamnen/Styrelsen

Stig H

Dina adressuppgifter registrerade hos KMS Nordön

  • Den 25 maj i år träder EU´s nya dataskyddsförordning i kraft. PUL ersätts av GDPR (General Data Protection Regulation). Det innebär bland annat något strängare krav på de som skapar ett personregister. T ex att ge den registrerade möjlighet att lättare se personuppgifterna.
  • Du som har en e-adress registrerad i KMS dataregister, 7KNOP, har nu fått möjlighet att se dina uppgifter i vårt båtförbunds (SBU) register BAS. Eftersom vi sänder adressuppgifter till SBU för att du skall få tidningen ”BÅTLIV” testar vi nu att utnyttja inloggning för KMS medlemmar till BAS.
  • Du kan ej ändra dina uppgifter själv i BAS men genom att gå till Ändra mina uppgifter kan du ändra uppgifter som sedan korrigeras i registren av vår admistratör. Skicka bara om du har verkliga ändringar i adress, telefon eller e-post.
  • Obs: Lägg ej in båtuppgifter i BAS. Våra båtuppgifter finns ej hos SBU ännu. Ser du båtuppgifter i BAS är du även medlem i en annan klubb där din båt är registrerad.
  • Du som EJ har din e-adress i vårt system 7KNOP, e-posta din e-adress till caroline.e@kmsnordon.se så att vi kan ge dig inloggningsuppgifter till BAS.
  • Om frågor kring detta e-posta till rune@eldfageln.se

Ungdomssektionen efterlyser

Efterlysning

1.  Lättrodd dinge till Ungdomsverksamheten

För båtvana och lek söker KMS Ungdomssektion en oöm dinge i plast, t.ex. en Pioneer.
Har du någon att skänka eller låna ut så längtar ungarna efter något att kajka runt i när det inte går att segla.

2. ”Pensionär” – seglarmormor/morfar som kan stötta Ungdomssektionen genom att fixa och dona, ge seglingstips, köra följebåt och allmänt vara en trygghet för barn och ungdomar när dom skall komma igång. Prel. torsdagar efter skolan och söndagseftermiddagar.

Kontakta Per Wennersten, ungdomssektionen@kmsnordon.se , 0702 – 688 660

Tänk till om båtplats under 2018

God fortsättning på året!
Håkan och Per är nu igång med att fördela platser för 2018.

De lediga platser som är kvar efter byte och försäljning skall senare fördelas till andrahands-hyrare.

Vänligen tänk till!

Du som inte tänker använda din plats i år är välkommen att snarast anmäla din plats som ledig. Vi har medlemmar som längtar efter besked.

Använd gärna det formulär som finns på hemsidan.
http://kmsnordon.se/leave.html

Lennart Rings slutord från årsmötet 2017

Slutord efter årsmöte 2017-12-07

Jag tänkte avsluta dagens förhandlingar med några ord på vägen. Det är nästa år 2018, vilket innebär 40 år sedan Nordöhamnen invigdes. Vi har under alla dessa år lyckats med konststycket att behålla vår organisationsform, ”ideell förening”, med vad det innebär av maximalt medlemsinflytande! Att leda en ideell förening, med så mycket professionell verksamhet, som KMS har, ställer mycket stora krav på dess, styrelse, de anställda och övriga funktionärer! Det är på sin plats att vi som medlemmar skänker dom en tacksamhetens tanke när vi deltager i KMS verksamhet och nyttjar dess anläggningar!

Tack ska Ni ha!

Lennart Ring

Segling till Lofoten

Kom och lyssna på KMS egen globetrotter Bengt Ludvig
som berättar och visar bilder från sin segling till
LOFOTEN
Den 15 november kl 19:00 Kostnad 80 kr inkl. kaffe och fralla
Anmälan till Evert Carlsson 0706012977 eller
Jan Wedin 0730736333