Nyheter

Vårstädning

KMS:are !!!!!

Uppslutning inför städdagen den 9:e maj!

Den 9:e maj uppmanas ni att sluta upp till städdagen som startar kl 18:00.

Vi samlas i klubbhusen i Norra respektive Södra hamnarna för att städa bort kvarglömt vårutrustnings material och bära bort handburet pallningsmaterial till anvisad uppställningsplats, omärkt samt felparkerat material går till återvinning.

Ung som gammal hälsas varmt välkomna till denna gemytliga aktivitet som stärker vår redan trevliga klubbanda .

Efteråt samlas vi i södra hamnens klubbhus för att fika.

Väl mött

Vårmöte

KMS medlemmar kallas till vårmöte måndagen den 16 maj klockan 18.30 i Kvarnkullen, Kungälv.

Dagordning:

  • Genomgång av stadgeförslag nya stadgar, beslut att gå vidare.
  • Information, vad är pågång i hamnen
  • Vad har beslutats hittils i år
  • Organisationstankar var är vi?

Varmt välkomna

Styrelsen

Byggstrejk slut, vi jobbar för att komma ikapp

Byggstrejk slut, vi jobbar för att komma ikapp

Byggstrejken är över och Havator kan återigen sjösätta båtar på Nordön.

  • Tunga lyft i Norra hamnen kommer ske på lördag 23 april parallellt med ordinarie sjösättning. Det tar lite längre tid men då är vi åter ikapp. 
  • Övrig sjösättning sker som vanligt

Tisdagsseglingarna snart igång, kom och var med!

Tisdagsseglingarna startar den 3 Maj med första start kl 19.00, samling senast 18.00. MEN vad som är nytt för i år är att ALLA som tänker vara med försöker komma till  KMS Klubbhuset (södra) på Nordön tisdagen innan  den 26 april kl 19.00 för en genomgång inför säsongen. VI vill speciellt vända oss till dom som INTE varit med tidigare och har svårt att ta steget att ställa upp. Det gäller både gastar utan båtar som båtägare med eller utan gastar. Förhoppningen är att kunna para ihop så många båtar och besättningar som möjligt. Anmälan till genomgången är inte nödvändig alla är välkomna.

/Tävlingssektionen

kryss

TRAFIKBOMMARNA TAS I BRUK 23 april 2016

Den 23 april 2016 kommer trafikbommarna vid in- och utfarten samt Barlind att börja användas.

Viktigt är att ni som har båt på Nordön, första eller andrahandsplats, ser till att ni skaffar taggar om ni mot förmodan inte har fått någon. Maila medlemsnummer, båtplats, namn med adress till: janerik.alfredsson@telia.com så skickar han taggar till er.

Bommen vid sjösättningsrampen kommer att börja användas veckan efter påsk.

För att kunna öppna den måste du köpa denna tjänst i betalautomaten vid infarten.

Välj ”Sjö-torrsättn. på ramp” på skärmen.

I nästa meny välj ” Sjö– torrsättning med trailer”.

Välj sedan ”Betalning”.

Stoppa i ditt kontokort i facket för MasterCard / Visa och ange din kod på tangentbordet längst ner till höger.

Därefter initieras ett kort som matas ut under Camp Trac texten. Ett kvitto matas ut under texten ”Kvitto”. Riv av det och ta med det. Ta med betalkortet till rampen och visa det för kortläsaren. Bommen öppnas och du har 1 minut på dig att köra in.

När du är klar vid rampen öppnas bommen av en fordonsslinga i marken. När du sedan kommer till trafikbommarna vid huvudentrén lämnar du tillbaka kortet i skåpet vid utfarten.

Information från styrelsen, Mars 2016

KMS  INFORMATION  FRÅN  STYRELSEN

Då är två styrelsemöten genomförda, och beslut har tagits att ordförande gör en ”poppulärutgåva” av de två protokollen, där det framgår vad som behandlats och vilka beslut som tagits.

BESLUT

All information från styrelsen sprids på HEMSIDAN

PowerPoint bilder som visades på årsmötet läggs ut på hemsidan

Elstolpar i hamnen förses med dekaler som säger att det är ok att ladda batterier, även om båtägaren ej är på plats.

Vid sjösättningsrampen skall bom bytas till en kortare, gångramp byts till en bättre.

Vi ska köpa in nya flytkroppar och bomlister till bommarna.

På S-bryggan; Beslut har tidigare tagits, och budgeterats, för att byta vågbrytaren och samtidigt förlänga den fasta bryggan. Offerter har infodrats, vilket har slutat med ett köp av ”Rixöbryggan” Tyvärr erfordras såväl vattendom som dispens från strandskyddsbestämmelser, ansökan har sänts till berörd myndighet. Detta gör att arbetet kan dra ut på tiden, tyvärr men det är bara att ”gilla läget”.

Uttjänta elcentraler i norra och södra skall bytas ut.

Nya Räddningsstegar/Livräddningsstolpar skall köpas in och utplaceras på strategiska platser.

Det lämnades många motioner till årsmötet om önskemål om mycket som bland annat har med datateknik att göra. Detta är ett område som det händer mycket i på kort tid. Vad kan vi göra, vad kan vi använda data till osv. Vi har i dag ett fint system ”7 knop” som det heter, men hur kan vi vidareutveckla detta system? Vi har beslutat att tillsätta en arbetsgrupp, som tillsammans med en datakonsult skall göra en förstudie om hur kan detta ”verktyg” kan användas för att möta framtiden?

Vår nuvarande bokföringsbyrå kommer att sluta. Under tiden som styrelsen arbetar vidare med ”hur skall vår organisation se ut och vara bemannad” har vi gjort en upphandling av en ny byrå. Denna upphandling är snart i mål och kommer ske så att en ny byrå antas för en tid av 6 månader.

 

ÖVRIGT

Det finns mycket att beakta när det gäller myndighetskrav, när det gäller Miljöfrågor, Brandskyddsfrågor osv. Här pågår ständigt ett arbete.

Underhåll av avloppsbrunnar. Serviceavtal skall tecknas.

Vår kassör har god ordning och reda på vår ekonomi, inga obudgeterade överraskningar har dykt upp.

Rapport från hamnkaptenerna ger vid handen att endast ”småsaker” har gått sönder under vintern, några dörrar, några takpannor men det är ordnat.

In ny underhållsplan skall tas fram, lämpligt när vårens sjösättningar är genomförda.

De fristående toaletterna i norra hamnen kommer att renoveras under mars-april.

Projektering av miljöstation och mastskjul i norra hamnen påbörjas.

Projektering av nytt truckgarage påbörjas.

Orienteringstavlor som visar hur hamnen ser ut, och också visar var olika funktioner finns skall inköpas/monteras

Bomsystem och grind; Vår leverantör har lovat att allt skall fungera under vecka 12, mer info om funktion osv kommer. Målet är att alla som inte har ”nyckeltaggar” eller nyckel skall betala för inkörning och olika tjänster i vår hamn.

Våra båtar Cattan och Snipan är inte i något vidare bra skick, vi får diskutera hur vi skall gå vidare med detta problem. Det kostar att renovera, är det lönt?

Stadgegruppen som tillsattes på årsmötet jobbar på. Målet är att det till kommande vårmötet, den 16 maj, presentera ett förslag till nya/ändrade stadgar som mötet då får ta ställning till.

Funktionärsmöte hölls på Fars Hatt den 3 mars. Mötet var välbesökt, 45 närvarade, och målet var bl a att sammankallande i våra olika kommittéer kom till tals, samtidigt som styrelsemedlemmar informerade mötet.

SBU hade bjudit i KMS att vara med i deras monter på båtmässan. Vi var ett antal KMSare som var med i dagarna tre. Trevligt, bl a mötte vi medlemmar från andra båtföreningar och hade ett bra utbyte

Följande datum har ”spikats”

Städdag 9 maj mer info kommer

Vårmöte 16 maj på Kvarnkullen i Kungälv

Årsmöte    5 dec på Kvarnkullen i Kungälv

Glöm inte att pricka in i Din almanacka

INFO-HÄLSNINGAR                                                                                                                              STIG H

Passagesystem på Nordön snart driftsatt

För 3 år sedan togs ett beslut i styrelsen om att installera en skjutgrind vid huvudinfarten och bommar på vissa platser för att få betalt via en kontokortsautomat för tjänster i hamnen, så som parkering, sjö- och torrsättning av båtar och andra avgifter.

Detta innebär att det krävs en tagg för att komma in med bil på parkeringen. Se till att du som båtplatsinnehavare hämtat ut din tagg!

karta
Skjutgrinden har varit i drift sedan hösten 2014 och har efter vissa uppstarts problem fungerat bra, och som vi förstår, till medlemmarnas glädje. Antalet stölder under vintern har som vi vet upphört.
Bommarna är till för att begränsa obehöriga att komma in i hamnen under sommarsäsongen och för att få betalt för de en del av de tjänster som vi tillhandahåller. Installationen gjordes förra året och så kommer de att tas i drift nu under våren. Bommarna har varit funktionsdugliga sedan installationen men betalautomaten innehöll inte de funktioner som vi har beskrivit i vår förfrågan och i leverantörens offert. Detta avslöjades först när vi skulle starta upp anläggningen förra våren. Nu har vi blivit lovade att de slutliga funktionerna kommer på plats den 12 mars. Vi kommer att testa detta och i slutet på mars månad kan anläggningen förhoppningsvis vara i funktion.

Det finns nya elmanövrerade bommar vid huvudentrén för in och utfart samt vid sjösättningsrampen och Barlind. Vid infarten finns även en högbom. De gamla högbommarna bakom skjutgrinden kommer inte att användas.
Båtplatsinnehavare kommer att kunna använda samma taggar som fungerar vid skjutgrinden för att öppna lågbommarna vid in- och utfarten samt vid Barlind. De är märkta med ”taggläsare – båtplatsinnehavare”. Bommen vid sjösättningsrampen kommer bara att kunna öppnas med tagg för de båtägare som ligger vid brygga Y.
Därför är det viktigt att de ordinarie båtplatsinnehavare som inte fått taggar hör av sig till hamnkontoret, så får vi skicka ut dem med post. Vi kan inte aktivera taggar på kontoret. Det är viss leveranstid på dem, men alla som behöver kommer att få före uppstart.
Betalning för att sjö- eller torr sätta båtar vid rampen måste göras i betalautomaten. Har man en tagg så betalar man bara för rampanvändande. De som vill köpa sjösättning av båt vid kaj med lastbil som har kran betalar också i betalautomaten.

Hur gör man då? Jo, det finns ett meny system där man väljer vad man vill köpa. Efter köpet får man ett plastkort som används för att öppna bommarna med. Den som köpt sjösättning aktiverar både låg och högbom vid infarten, det finns två kortläsare för detta vid bommarna, märkta med ”betalkortsläsare – lågbom ” respektive ”betalkortsläsare – högbom” Båda måste aktiveras för att öppna båda bommarna. När sedan bilen som fraktat båten kör ut så öppnar han bommen med att aktivera ”betalkortsläsaren” och efter det återlämnar han kortet i pelaren vid utfarten.
För de som vill parkera gör man på samma sätt. Betala för de antal dagar som man önskar parkera. Man får ett betalkort och kan då köra in. Vid utfart aktiverar man bommen och återlämnar kortet i pelaren.
Alla som köper något i betalautomaten får också ett kvitto på vad man köpt och detta skall kunna visas på begäran av tjänstgörande personal i hamnen. Parkerare skall lägga kvittot i rutan så det går att se betalningen.
Parkeringskort kommer att skickas ut till alla båtplatsinnehavare under våren som skall ligga synligt i fordonet. Detta för att de som köper parkering ställer sig på anvisad gästparkering.
På bildskärmen finns en ruta där man kan se vad som man köpt och hur mycket man köpt för. Därefter stoppar man in sitt bankkort och betalar. Därefter matas betalkortet ut och ett kvitto. Sedan är det bara att åka fram till bommarna och visa sitt betalkort.
Det går även att köpa gästhamnsbiljett här.
Idag har vi ingen högtrycksspolning men vi hoppas att det blir klart i södra hamnen före hösten.
Vi som arbetar med systemet är Jan-Erik Alfredsson och Björn Ranås.