Underhåll och förbättring

Underhåll och Förbättringskommittén skall ta till vara medlemmars tips och förslag som kan genomföras av medlemmar själva. Maila dina förslag till Förslagsbrevlådan

SSRS insamlingen gör vinteruppehåll

SSRS insamlingen gör vinteruppehåll.
Eftersom vi fått problem med skadedjur i hamnområdet avslutar vi SSRS insamlingen av alu-burkar och PET flaskor under vintersäsongen.
Vi kommer därför att plocka bort alla insamlingstunnor fram till våren då vi återupptar insamlingen.
SSRS Rörö tackar KMS Nordöns medlemmar för 2017 års insamlingsbidrag om ca 30 000 sek, vilket klart överstiger alla tidigare års insamlingsresultat.

/KMS UFK

Städdag 8 maj

Vi har städdag den 8:e maj efter sjösättningarna. Alla som haft båtar på land på Nordön är välkomna att städa efter sjösättningarna. Mycket skräp som samlats på våra uppställningsplatser behöver slängas. Medlemmar från Underhålls och Förbättringskommittén ansvara för städningen.

UFK Projekt 2015

I ett försök att förverkliga KMS Nordön medlemmars och styrelsens önskemål följer här ett axplock över vad kommittén åstadkommit sedan i höstas. (mer…)