Nyheter

Tillbaka till normal bemanning

Våra hamnkaptener är åter i tjänst.
Per A är tillbaka efter semester och Håkan H återgår snart till 100%  efter sjukskrivning. Detta innebär att telefontider och annat återgår till det normala igen från och med  måndag  29  augusti.

För styrelsen
Stig H

Bokning av upptagningstider

Glädjande så är vår hamnkapten Håkan H nu är åter i tjänst. Han börjar med att arbeta halvtid, och då enbart med administrativa arbetsuppgifter. Detta innebär att Håkan tar emot beställning/bokning av upptagningstider mm per telefon eller i besök i hamnen. Håkan svarar på telefon mellan kl 08.00 – 11.00 på kommande vardagar. Henry C ansvarar för de praktiska arbetsuppgifterna. Detta gäller tills vidare.

För styrelsen

Stig H

Personalsituationen och ändrade tider för bokning av upptagning

Alla känner förhoppningsvis till att vi har en annorlunda bemanning i vår hamn i sommar. Håkan H. är sjukskriven och Henry C. är anställd vikarie under hans sjukskrivning, dessutom har vi 4 sommarungdomar anställda.

Nu är det så att Per A har gått på sin planerade 4 veckors sem. Håkan H är sjukskriven augusti månad ut, sedan vet vi inte mer i skrivande stund.

Henry C är alltså fortsatt anställd vikarie, och våra sommarungdomar likaså. Alltså är dagssituationen den att den dagliga verksamheten flyter på som vanligt, men vi har i dag ingen som kan gå in vårt datasystem och göra önskade ändringar och ej häller göra bokningar för höstens upptagningar.

Vi får göra så att bokningar för upptagningar kan göras när Per A kommer tillbaka, den 22 augusti eller om det händer något positivt med Håkan Hs rehabilitering tidigare så får vi ändra på det hela. Många tycker säkert att det blir sent, men om vi ALLA HJÄLPS ÅT med detta så hoppas vi på en bra lösning. För att få en bättre tillgänglighet, kommer vi säkert att göra telefontiderna till hamnen annorlunda under den första veckan Per A är tillbaka, alltså vecka 34. Vi återkommer om detta.

Med förhoppning om förståelse för den uppkomna situationen

För styrelsen

Stig Halldorf

Köp biljett för laddning av elbil

Nu har vi ordnat så att ni som har elbil kan betala för er laddning. Det kostar 50:- per gång. Betalningen kan ni göra i biljetautomaten vid parkeringsbommarna och på vaktkontoret i södra hamnen.  Ligger det ingen biljett i vindrutan på bilen som laddas så kommer vi att dra ut sladden.

Sommarinformation

Vi vill informera om att vi nu har anställt 4 sommarungdomar i vår hamnverksamhet. De skall tjänstgöra i Nordöhamnen, och utföra allehanda arbetsuppgifter. De kommer att vara på plats mellan klockan 9 – 18 på vardagar, och de kommer att arbeta växelvis i två grupper, om 2 i varje grupp.
När Du ringer till hamnen, tänk på att sommarungdomarna inte har till gång till vårt datasystem, vilket innebär att när Du ringer till hamnen på våra telefontider så gäller;
På tiden 08.00 – 09.00 når Du ordinarie hamnkapten och kan då utföra dina båtönskemål som vanligt
På tiden 17.00 – 18.00 svarar någon av våra sommarungdomar, och de kan serva Dig med svar på mer allmänna frågor, dock inte sådant som det måste finnas tillgång till vårt datasystem för att hantera.
Våra sommarungdomar heter Frida, Ylva, Klara och Alma. Vi hälsar dem välkomna till KMS.
VI ÖNSKAR ALLA EN MYCKET BRA SOMMAR

(med en bättre vädersituation än i skrivande stund)

För styrelsen
Stig H

Tråkigt att det finns båtägare som har så dålig betalningsmoral

T   R   Å   K   I  G   T

ATT   DET   FINNS  BÅTÄGARE   SOM   HAR  S Å   DÅLIG

B  E  T  A  L  N  I  N  G  S   M  O   R  A L

Det har under åren förts många diskussioner om ”hur få alla att betala och göra rätt för sig” förts.

Nu har vi ett inpasseringssystem som efter en del ”barnsjukdomar” fungerar bra, och motivet till att systemet finns är att ”ALLA SKALL GÖRA RÄTT FÖR SIG” OCH BETALA FÖR DE TJÄNSTER MAN VILL FÅ I HAMNEN !!!

TYVÄRR har styrelsen uppmärksammat och blivit uppmärksammade på att det förekommer FUSK, vi människor är duktiga på att kringgå och hitta på sätt när vi inte vill betala för oss. TRÅKIGT!!! Tänk på att det drabbar andra klubbmedlemmar!

Vi får inte glömma att VI TILLSAMMANS ÄGER vår fina hamn, det kostar att driva, förbättra och underhålla! ALLA MÅSTE HJÄLPAS ÅT!

Det betyder i klartext att finns de båtägare som inte gör rätt för sig låter man andra betala, man lurar i princip båtgrannen. TÄNK TILL!

Vi hör synpunkter om än det en än det andra, vilket är bra att allt ”kommer på bordet”. Nu finns det uppsatt ”förslagslådor” i båda klubbhusen. Skriv Dina synpunkter, lägg i lådan så får vi i styrelsen synpunkterna på pränt, det blir lättare att hantera då.

TILL SIST, GÖR RÄTT FÖR DIG NÄR DU VILL FÅ TJÄNSTER I VÅR FINA HAMN

 

GLAD MIDSOMMAR

För styrelsen

Stig H

Västkustens Båtförbund erbjuder kajakpaddling för ungdomar

kajak

Söndagen 10 juli eller lördagen 30 juli mellan kl 9-18 får ungdomarna prova på att paddla Kajak. Det ingår 3 tim + 1 tim med instruktör.
Detta är kostnadsfritt för ungdomar, (barn och barnbarn), i VBF-anslutna båtklubbar. VBF bjuder på kursavgiften.
Flytväst, Våtskor, Paddelhandskar, Kapell mm ingår.
Det finns 9 singelkajaker + 1 dubbelkajak.
Under dagen finns möjlighet till sol och bad.

Alla instruktörer har kvalificerade utbildningar både inom ledarskap, skeppar-examen och som kajakinstruktörer.

Medtag gärna matsäck för en dag.
Öckerö Kajakcenter finns på Öckerö, vid Hälsöbron.
Gå gärna in på http://www.beta.ockerobatsallskap.se/ för mer information.

Anmälan snarast till Birgitta Jacobsson 0707/310233 eller bittan04@gmail.com
Varmt Välkomna
VÄSTKUSTENS BÅTFÖRBUND /Birgitta

Sten Ekholm har lämnat oss!

Sten Ekholm fd styrelseledamoten i KMS har avlidit i sitt hem den 1 juni. Sten skulle i juli ha fyllt 90 år.
Sten har under många år varit aktiv i KMS, bl.a. när Norra hamnen byggdes, då hans stora kunskaper om energin och kraften i vind och vågor kom till stor nytta. Under 1980- och 1990-talet var Sten en uppskattad medlem i styrelsen och kom att ha stort inflytande på KMS utveckling under denna turbulenta tid. Sten var något så ovanligt som både seglare och motorbåtsägare i en Contrast 36:a resp. Nimbus. Under många år var Sten, KMS representant i VBF/SBU.
Sten var med och arrangerade flera vetenskapliga expeditioner till Arktis, något som han vid flera tillfällen berättade om för intresserade KMS:are, ute på Nordön.
Sten Ekholm var en uppskattad KMS-profil på Nordön och vi är många som kommer att sakna honom!

 

Lennart Ring