VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE ANDRAHANDSUTHYRNING

31 januari är sista dag att skriftligen meddela att man inte har för avsikt att använda sin båtplats.

I KMS bladet som kom ut i November 2018 har fel blankett för andrahandsuthyrning kommit med.

Den korrekta blanketten hittar du här:

http://kmsnordon.se/leave.html