Lojalitet mot klubben

Vid senaste kontrollen av betalning mot förfallodag för utskickade fakturor så är det:
13 fakturor som är ”gamla synder”, inkasso är inkopplad för åtgärder.
229 fakturor är medlemsfakturor som ej betalats mot förfallodatum.
28 fakturor är andrahandsplatser som ej betalats mot förfallodatum.
Det är alltså omfattande belopp som ej kommer in i tid. Vidare medför detta ett helt onödigt arbete för vår administratör.

Så här står det i våra stadgar:
Medlem är skyldig att erlägga av KMS årsmöte fastställda avgifter senast den 1 mars varje år. Medlem som ej har betalat i rätt tid kan, efter styrelsens prövning, uteslutas från KMS.

Styrelsen har beslutat att skarpt följa våra stadgar, om betalning ej sker efter en påminnelse så är det uteslutning som gäller, helt i enlighet med våra stadgar.

För styrelsen
Stig H