2019-10-12

l

Kungälvs Motor- och
Segelbåtssällskap

LÄMNA BÅTPLATS

 


Om du skall säga upp din plats – tänk på att du ej kan återfå insatsen förrän platsen är såld till ny ägare. Uppsägning skall du göra skriftligt.
Fyll i och sänd in detta blad!

 

 

Om du vill lämna båtplatsen till andrahandsuthyrning gäller detta för ett år.
Tänk till före 31 januari.
Läs regler i Avtals och Ordningsföreskrifter §5 A 6 och §11.
Du måste meddela det skriftligt
Fyll i och sänd in detta blad!

Jag vill

säga upp min båtplats
var god återbetala min insats till bank:
konto nr
avgå som medlem i KMS Nordön


lämna min båtplats till andrahandsuthyrning

Tag bort min registrering av båt,

Medlemsnr
Båtplats nr
Namn
Gatuadress
Postnr
Ort
Tel nr
Mobil nr
E-post
Personnummer
   
 

Datum Underskrift ......................................

Skriv under, skicka till:
KMS Nordön, Nordön 310, 442 75 LYCKE,
hamnen@kmsnordon.se