Inga missförstånd

Inför vårt kommande årsmöte har en mängd handlingar utsänts i samband med kallelsen.
På sedvanligt sätt har styrelsen behandlat inkomna motioner, och då också kommit fram till en ståndpunkt, antingen bifalles eller avslås.
Styrelsens motionssvar avser att FÖRESLÅ årsmötet att fatta beslut enligt styrelsens FÖRSLAG.
Enligt våra stadgar är det ALLTID årsmötet som BESLUTAR i denna typ av frågor.

För styrelsen
Stig H