GLAD MIDSOMMAR

STYRELSEN VILL ÖNSKA ALLA KMSare EN MYCKET BRA och trevlig Midsommar. Vi vill också önska ALLA en BRA båtsommar, värme, bad och fungerande båtar!
Lycka till
För styrelsen
Stig H