Fasta kranen

Vår fasta kran i hamnen får hanteras av medlem som har s k krankort. Dessa har erhållits genom att en intern ”kranutbildning” genomförts.

Tanken med kranen är, har varit, att den skall användas av medlem som har ”lyftbehov” lite utöver det normala, det kan t ex vara medlem som tävlar med sin båt, har behov för återkommande servicebehov osv.

Nu är det så att giltighetstiden på utfärdade krankort börjar gå ut.

KMS har för avsikt att först undersöka vilket behov av ”kranutbildning” som finns, och därefter ta beslut om hur en tänkt utbildning skall genomföras.

Vi vill alltså veta: ÄR DU INTRESSERAD AV EN KOMMANDE UTBILDNING, och VARFÖR?

Om Du är det: ANMÄL DITT INTRESSE TILL VÅR ADMINISTRATÖR

Gör detta snarast och senast före midsommar-19

Styrelsen