Att tänka på…

Har du för avsikt att inte använda din båtplats själv under säsongen 2020, utan har för avsikt att hyra ut platsen i andrahand? Hör av dig enligt våra regler, SNARAST och senast 31 Januari 2020. Det finns många som står i kö och vill få ett snabbt besked inför kommande säsong. Får inte sökande ett snabbt besked, söker vederbörande sig till andra hamnar, inte bra!
Vi tackar ALLA våra medlemmar för det gångna året och önskar en GOD JUL och GOTT SLUT på 2019. GOTT NYTT BÅTÅR 2020.

För styrelsen, Stig H