Corona och sjösättning

Alla medlemmar som ska sjösätta båtar våren 2020 MÅSTE se till att INGEN närvarar som har den minsta antydan till förkylning eller liknande.
SE även till att barn och personer i riskgrupperna avstår från att vara närvarande vid sjösättningsarbetet.

Under arbetets gång vid sjösättningen så måste ALLA SE till att hålla ett bra avstånd till sina medmänniskor! Så att vi i KMS gör det vi kan för att hålla smittspridningen på minimal nivå.

KMS Styrelse & Sjösättningssektionen genom Hannu Karjalainen

Lojalitet mot klubben

Vid senaste kontrollen av betalning mot förfallodag för utskickade fakturor så är det:
13 fakturor som är ”gamla synder”, inkasso är inkopplad för åtgärder.
229 fakturor är medlemsfakturor som ej betalats mot förfallodatum.
28 fakturor är andrahandsplatser som ej betalats mot förfallodatum.
Det är alltså omfattande belopp som ej kommer in i tid. Vidare medför detta ett helt onödigt arbete för vår administratör.

Så här står det i våra stadgar:
Medlem är skyldig att erlägga av KMS årsmöte fastställda avgifter senast den 1 mars varje år. Medlem som ej har betalat i rätt tid kan, efter styrelsens prövning, uteslutas från KMS.

Styrelsen har beslutat att skarpt följa våra stadgar, om betalning ej sker efter en påminnelse så är det uteslutning som gäller, helt i enlighet med våra stadgar.

För styrelsen
Stig H