Inga missförstånd

Inför vårt kommande årsmöte har en mängd handlingar utsänts i samband med kallelsen.
På sedvanligt sätt har styrelsen behandlat inkomna motioner, och då också kommit fram till en ståndpunkt, antingen bifalles eller avslås.
Styrelsens motionssvar avser att FÖRESLÅ årsmötet att fatta beslut enligt styrelsens FÖRSLAG.
Enligt våra stadgar är det ALLTID årsmötet som BESLUTAR i denna typ av frågor.

För styrelsen
Stig H

Programkommittén bjuder in till temakväll

Kom, se och lyssna på Annika och Björn´s sammanfattning av 13 års segling över världshaven med båtarna Lindisfarne och Moon.
Tid: 2019-11-13
Plats: Klubbhuset södra, Nordön
Kostnad: 50 kr/pers inkl. kaffe eller te och fralla.
Anmälan till program@kmsnordon.se
eller till Jan Wendin: 0730736333
eller mail: jan.wendin@hotmail.com

Välkommen!