Tack!

Styrelsen vill tacka alla medlemmar och personal för 2020 och önska en

GOD JUL OCH GOTT SLUT PÅ 2020

och inte minst

ÖNSKAS ALLA ETT BRA 2021, ett Corona-fritt år där ALLT kan återgå till det normala igen. Inte minst till ett bra båtliv!

För styrelsen,
Stig H