l

Kungälvs Motor- och
Segelbåtssällskap

LÄMNA BÅTPLATS

Om du skall säga upp din plats – tänk på att du ej kan återfå insatsen förrän
platsen är såld till ny ägare. Båtplatsavtalen gäller ju med
två månaders uppsägningstid.

Uppsägning skall du göra skriftligt.
Fyll i och sänd in detta blad!

Om du vill lämna båtplatsen till andrahandsuthyrning gäller detta för ett år.
Tänk till före 31 januari.
Detta gör att du slipper sommarplatsavgift och att du inte behöver gå vakt.
Läs regler i Avtals och Ordningsföreskrifter §5 A 6.

Du måste meddela det skriftligt
Fyll i och sänd in detta blad!

Jag vill

säga upp min båtplats
var god återbetala min insats till bank:
konto nr
avgå som medlem i KMS Nordön


lämna min båtplats till andrahandsuthyrning

Medlemsnr
Båtplats nr
Namn
Gatuadress
Postnr
Ort
Tel nr
Mobil nr
E-post
Personnummer
 

Datum Underskrift ......................................

Skriv under, skicka till:
KMS Nordön, Nordön 310, 442 75 LYCKE,
hamnen@kmsnordon.se