Poängkapp hösten 2018

Sammanställning

Plats
Båt
Rorsman
Segelnr
12Aug
14Aug
21Aug
28Aug
4Sep
11Sep
18Sep
23Sep
Summa

12 Aug

Plats
Båt
Rorsman
Segelnr
SRS
Starttid
Måltid
Segladtid
Korr. tid
Segling

14 Aug

Plats
Båt
Rorsman
Segelnr
SRS
Starttid
Måltid
Segladtid
Korr. tid
Segling

21 Aug

Plats
Båt
Rorsman
Segelnr
SRS
Starttid
Måltid
Segladtid
Korr. tid
Segling

28 Aug

Plats
Båt
Rorsman
Segelnr
SRS
Starttid
Måltid
Segladtid
Korr. tid
Segling

4 Sep

Plats
Båt
Rorsman
Segelnr
SRS
Starttid
Måltid
Segladtid
Korr. tid
Segling

11 Sep

Plats
Båt
Rorsman
Segelnr
SRS
Starttid
Måltid
Segladtid
Korr. tid
Segling

18 Sep

Plats
Båt
Rorsman
Segelnr
SRS
Starttid
Måltid
Segladtid
Korr. tid
Segling

23 Sep

Plats
Båt
Rorsman
Segelnr
SRS
Starttid
Måltid
Segladtid
Korr. tid
Segling