Corona och sjösättning

Alla medlemmar som ska sjösätta båtar våren 2020 MÅSTE se till att INGEN närvarar som har den minsta antydan till förkylning eller liknande.
SE även till att barn och personer i riskgrupperna avstår från att vara närvarande vid sjösättningsarbetet.

Under arbetets gång vid sjösättningen så måste ALLA SE till att hålla ett bra avstånd till sina medmänniskor! Så att vi i KMS gör det vi kan för att hålla smittspridningen på minimal nivå.

KMS Styrelse & Sjösättningssektionen genom Hannu Karjalainen