logga
Kungälvs Motor- och
Segelbåtssällskap
Ansökan om medlemskap
Fyll i fullständiga uppgifter
Kö för köp av båtplats Medlemskap krävs
Kö för hyra av hamnförråd Medlemskap krävs
Adressändring
Ändring av båtuppgifter
  Kön till köp av större båtplats (fr o m 3,25 m bred) är idag lång, varför
vi nu inte kan ange någon tid när vi kan erbjuda köp av båtplats.
Max storlek båt 12x4 m 10 ton

Personuppgifter

Medlemsnr
(gäller endast medlemmar)
Namn
Gatuadress
Postnr
Ort
Tel nr
Mobil nr
E-post
Personnummer
Båtuppgifter
  Segelbåt Motorbåt Ta bort denna båt
Fabrikat
Båtnamn
Längd
Bredd Djup Mastlängd
Övrigt
Försäkringsbolag
(obligatoriskt)
Har tidigare ägt båtplats När? hyrt andrahandsplats När?
 

Datum Underskrift .............................................

Skriv under, skicka till:
KMS Nordön, Nordön 310, 442 75 LYCKE,
hamnen@kmsnordon.se