logga
Kungälvs Motor- och
Segelbåtssällskap
Ansökan om byte av båtplats

Personuppgifter

Medlemsnr
Namn
Gatuadress
Postnr
Ort
Tel nr
Mobil nr
E-post
Personnummer
Min aktuella båt
  Segelbåt Motorbåt
Fabrikat
Båtnamn
Längd
Bredd Djup Mastlängd
Försäkringsbolag
(obligatoriskt)
Anledning till platsbyte
 

Båtbyte Annat läge i hamnen Övriga önskemål

 

Datum Underskrift ......................................

Skriv under, skicka till:
KMS Nordön, Nordön 310, 442 75 LYCKE,
hamnen@kmsnordon.se