Att tänka på…

Har du för avsikt att inte använda din båtplats själv under säsongen 2020, utan har för avsikt att hyra ut platsen i andrahand? Hör av dig enligt våra regler, SNARAST och senast 31 Januari 2020. Det finns många som står i kö och vill få ett snabbt besked inför kommande säsong. Får inte sökande ett snabbt besked, söker vederbörande sig till andra hamnar, inte bra!
Vi tackar ALLA våra medlemmar för det gångna året och önskar en GOD JUL och GOTT SLUT på 2019. GOTT NYTT BÅTÅR 2020.

För styrelsen, Stig H

Inga missförstånd

Inför vårt kommande årsmöte har en mängd handlingar utsänts i samband med kallelsen.
På sedvanligt sätt har styrelsen behandlat inkomna motioner, och då också kommit fram till en ståndpunkt, antingen bifalles eller avslås.
Styrelsens motionssvar avser att FÖRESLÅ årsmötet att fatta beslut enligt styrelsens FÖRSLAG.
Enligt våra stadgar är det ALLTID årsmötet som BESLUTAR i denna typ av frågor.

För styrelsen
Stig H

Programkommittén bjuder in till temakväll

Kom, se och lyssna på Annika och Björn´s sammanfattning av 13 års segling över världshaven med båtarna Lindisfarne och Moon.
Tid: 2019-11-13
Plats: Klubbhuset södra, Nordön
Kostnad: 50 kr/pers inkl. kaffe eller te och fralla.
Anmälan till program@kmsnordon.se
eller till Jan Wendin: 0730736333
eller mail: jan.wendin@hotmail.com

Välkommen!

Vinteruppläggning

Har du behov av vinteruppläggningsplats på Nordön för din båt, kontakta hamnpersonalen. Vi tror oss, i dagsläget, se att det finns möjlighet till vinteruppläggning. Det finns en tydlig trend på att fler båtägare tar hem sina båtar.

Styrelsen

KMS ingår i klubbsamverkan

4-9 augusti genomförs VM i Tera och som värd står Ljungskiles segelsällskap. Det kommer inte mindre än 84 seglare i åldrarna 10 till 18 år från 9 olika nationer (Sydafrika, Storbritannien, USA, Polen, Danmark, Rumänien, Litauen, Ukraina och Sverige.)
För detta arrangemang krävs en omfattande organisation för att klara säkerheten för alla deltagare, och för att genomföra de olika tävlingarna.
Totalt behövs 15st följebåtar och 75st funktionärer för genomförandet. Klubbsamverkan kommer att ske med SS Viken Ägir, Tjuvkils KK, Lerums SS, Ljungskile SS och KMS, där alla klubbar hjälper till med följebåtar och funktionärer.
Detta är ett bra tillfälle för KMS att synas och marknadsföra vår förening och visa upp att vi satsar på ungdomsverksamhet.

Styrelsen

Information från styrelsen

LYFT
När det gäller SJÖ-/TORRSÄTTNING av båtar måste dessa lyft beställas av hamnpersonalen på telefon eller genom personligt besök i hamnen. Telefontiden är utökad mot hur det var tidigare. OBS! Det går INTE att beställa tid via Mail.


VAGNAR / KÄRROR
Det är många båtägare som har sina båtar på vagnar/kärror, men de står inte i hamnen vintertid. Dessa vagnar/kärror parkeras, efter att båten sjösatts, på alla möjliga och omöjliga sätt och ställen. Detta leder till logistikproblem, de står i vägen, och måste då flyttas, kanske inte bara en gång utan flera. ALLTSÅ; Du MÅSTE märka Din vagn/kärra med mobil telefonnummer och medlemsnummer så att hamnen har en chans att få kontakt med Dig!

Styrelsen

Fasta kranen

Vår fasta kran i hamnen får hanteras av medlem som har s k krankort. Dessa har erhållits genom att en intern ”kranutbildning” genomförts.

Tanken med kranen är, har varit, att den skall användas av medlem som har ”lyftbehov” lite utöver det normala, det kan t ex vara medlem som tävlar med sin båt, har behov för återkommande servicebehov osv.

Nu är det så att giltighetstiden på utfärdade krankort börjar gå ut.

KMS har för avsikt att först undersöka vilket behov av ”kranutbildning” som finns, och därefter ta beslut om hur en tänkt utbildning skall genomföras.

Vi vill alltså veta: ÄR DU INTRESSERAD AV EN KOMMANDE UTBILDNING, och VARFÖR?

Om Du är det: ANMÄL DITT INTRESSE TILL VÅR ADMINISTRATÖR

Gör detta snarast och senast före midsommar-19

Styrelsen