l
Kungälvs Motor- och
Segelbåtssällskap
2018-10-01

Ansökan om andrahandsplats


Ansökan görs varje år och får tidigast vara inne 1 november.
Läs regler i Avtals och Ordningsföreskrifter §11.

 

Medlemsnr
Obliatoriskt, endastsi ffror (OBS ej SBU-nr på plastkortet från SBU)
Namn
Tel nr
Mobil nr
E-post
Personnummer
ÅÅMMDDXXXX ( du måste vara registrerad med personnr, vi kollar de 6 första siffrorna)

Båtuppgifter

Tag bort tidigare registrerad båt.
Båttyp
Skall vara fabrikat/modellnr (ej t ex motorbåt/segelbåt)
Längd meter:
Bredd meter: Ange med 2 decimaler
Djup meter:
Mastlängd meter: Ange med 1 decimal
  Alla måttuppgifter är obligatoriska. Ange noll i mastlängd för motobåtar.

Övrigt

 
Försäkringsbolag
obligatoriskt
   
Innehar avtal för båtplats
Plats nr Hyrt andrahandsplats Senast år:

Lämna båtplats

Härmed lämnar jag min ordinarie plats till andrahandsuthyrning om jag erhåller andrahandsplats
Datum
åå-mm-dd