logga
Kungälvs Motor- och
Segelbåtssällskap
2017-06-01
/FK

Ansökan om andrahandsplats

Ansökan kräver medlemskap i KMS. Medlemsnr finns på din senaste faktura från KMS.
Fyll i fullständiga uppgifter för att denna ansökan skall fungera.

Inga kommentarer i denna ansökan. Övrigt: Meddela dig till hamnen@kmsnordon.se

 

Medlemsnr
obliatoriskt, endast siffror (OBS ej SBU-nr på plastkortet från SBU)
Namn
Tel nr
Mobil nr
E-post
Personnummer
ÅÅMMDD-XXXX ( du måste vara registrerad med personnr, vi kollar de 6 första siffrorna)

Båtuppgifter

 
  Segelbåt Motorbåt
Båttyp
Längd meter:
cm: Bredd meter: cm:
Djup meter:
cm: Mastlängd meter:
 

Övrigt

 
Försäkringsbolag
obligatoriskt
   
Äger båtplats
Plats nr Hyrt andrahandsplats Senast år:

Lämna båtplats

Härmed lämnar jag min ordinarie plats till andrahandsuthyrning om jag erhåller andrahandsplats
Datum
åå-mm-dd