Årsmöte flyttas

Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 så ska man
skjuta upp möten eller genomföra dem digitalt. För Region Västra Götaland finns beslut om lokala allmänna råd som att avstå från att delta i möten och om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor
tillsammans med. Regeringen har fattat beslut om att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Syftet är att motverka smittspridningen av covid-19. Med anledning av ovanstående har KMS styrelse beslutat att flytta årsmötet från 2020-12-15 till 2021-03-30. Ny kallelse till årsmötet kommer att skickas ut.
KMS Styrelse